Loading color scheme

Training van Leidinggevenden

Wat houdt de interventie in?
Om te zorgen dat het geformuleerde beleid een plaats krijgt in reguliere processen (bijv. team overleg of jaargesprek) worden leidinggevenden of teamcoaches getraind. Men leert in 3 dagdelen om duurzame inzetbaarheid op een coachende wijze bespreekbaar te maken op team- en individueel niveau.

Hoe wordt de interventie vormgegeven?
Voorafgaand aan de training wordt de inhoud afgestemd met de opdrachtgever. De training voor max. 15 deelnemers omvat 3 dagdelen. De 1e twee worden op 1 dag ingevuld met 2 trainers. De 2e 2 tot 4 weken na dag 1 met 1 trainer. Tussendoor oefenen de deelnemers het geleerde.

Wat is het verwachte effect van de interventie?
Leidinggevenden zijn in staat om op een coachende wijze duurzame inzetbaarheid bespreekbaar te maken met individuele medewerkers en met hun team. Daarbij zijn ze in staat werkvormen te hanteren die afgeleid zijn van het huis van werkvermogen.

Wat is de tijdsinvestering voor deelnemers?
3 dagdelen.

Wat is de verwachte doorlooptijd?
4 tot 6 weken

Zijn er meerkosten? (Meerkosten zijn niet subsidiabel en worden apart in rekening gebracht)
Niet van toepassing.

Wat zijn de kosten, uitgedrukt in vouchers?
0,65 voucher (26 uur)