Loading color scheme

SLOW Leiderschapstraining

Wat houdt de interventie in?
Op organisatieniveau is het van belang dat de leidinggevenden in staat zijn, bewust gemaakt worden om henzelf en medewerkers de ruimte te geven om duurzame inzetbaarheid vorm te geven. Deze interventie is gericht op de transformatie en de dialoog die hiervoor nodig (transformationeel leiderschap).

Hoe wordt de interventie vormgegeven?
De aanpak is gericht op ‘HOE=DOE’. Het gaat bij deze interventietraining om samen met collega leidinggevenden aan de slag te gaan met ieders eigen transformatieproces en dat van de groep als geheel. Er is veel ruimte voor interactie, oefenen, opdrachten en vooral eigen inbreng.

Wat is het verwachte effect van de interventie?
Je bent je bewust van de betekenis van transformationeel leiderschap en je ziet het belang hiervan in. Je hebt inzicht gekregen in je eigen transformatieproces en bent je bewust van wat er nodig is om zelf tot een blijvende gedragsverandering te komen en hebt hiermee geoefend. Daarnaast ben je zelf in staat om te sturen en te begeleiden op het transformatieproces (inclusief de natuurlijke dialoog) van je team. Dit via ‘trainer de trainer’ aanpak.

Wat is de tijdsinvestering voor deelnemers?
Deze organisatie interventie bestaat uit een training van drie blokken van elk twee hele dagen (weekfrequentie) en één terugkom dagdeel, een voorbereidend gesprek, voorbereiding blok, analyse van de uitkomsten van de Slow Insights survey (dat inzicht geeft in de leer en ontwikkelcapaciteit van de deelnemers), persoonlijke begeleiding en de evaluatie.

Wat is de verwachte doorlooptijd? 4 maanden

Zijn er meerkosten?* Nee, tenzij vooraf in overleg vastgesteld.

Wat zijn de kosten, uitgedrukt in vouchers?
De investering in deze leiderschapstraining is 3 vouchers.