Loading color scheme

Leidinggeven aan duurzame inzetbaarheid

Naam interventie: Leidinggeven aan duurzame inzetbaarheid

Visie op leiderschap Als leidinggevende bied je richting, ruimte en ruggensteun in de ontwikkeling van medewerkers en team. Om richting te geven, heb je zicht nodig op de drijfveren en intrinsieke motivatie. Daarnaast inspireer en motiveer je de medewerkers tot gedragsverandering vanuit voorbeeldgedrag. Je geeft medewerkers de ruimte om zich zelfstandig te ontwikkelen, om mee te denken en mee te beslissen. Daarnaast creëer je ruggensteun door vanuit verbinding en vertrouwen optimaal met elkaar samen te werken. Voor het bereiken van een optimaal leerresultaat bestaan de leiderschapsprogramma’s van Wecreate uit een combinatie van groepsgewijze en individuele interventies.

Hoe wordt de interventie vormgegeven?
Het programma leidinggeven aan duurzame inzetbaarheid bestaat uit:

 • Individuele intake;
 • Workshop 1 Duurzaam leiderschap: Wie ben ik als leider, wat zijn mijn normen en waarden en wat is mijn stijl van communiceren?
 • Workshop 2 De kracht van communicatie: Hoe voer je een goed gesprek, welke communicatie stijlen zijn er en wat is de invloed hiervan op gedrag?
 • Intervisie

Wat is het verwachte effect van de interventie?
Resultaat

 • Meer inzicht in je eigen gedrag en stijl van communiceren;
 • Gespreksvaardigheden zijn effectief getraind, waardoor deze kunnen worden ingezet in de dagelijkse praktijk van de leidinggevende;
 • Je werkt prettiger samen met anderen en bereikt meer resultaat.

Wat is de tijdsinvestering voor deelnemers?
Het programma vraagt om de volgende tijdsinvestering:

 • Gesprekken HR en MT: 1 à 2 gesprekken van één uur;
 • Individuele interviews: 45 minuten per deelnemer;
 • Workshops: 6 uur per deelnemer;
 • Intervisie: 1,5 uur per deelnemer.

Wat is de verwachte doorlooptijd?
2 tot 4 maanden

Zijn er meerkosten? (Meerkosten zijn niet subsidiabel en worden apart in rekening gebracht)
Geen meerkosten Wat zijn de kosten, uitgedrukt in vouchers? 1 voucher