Loading color scheme

Training: Baas over Burn-out (preventieve training voor medewerkers)

Wat houdt de interventie in?
Deelnemers gaan actief aan de slag met hun stressklachten. Er wordt gewerkt met een buddysysteem om elkaar te motiveren en helpen, elke dag krijgt de deelnemer huiswerk mee en elke dag eindigt met een mindfulness-oefening passende bij de dag.

Hoe wordt de interventie vormgegeven?
De training is opgedeeld in 8 weken, in company, 6-9 deelnemers, begeleid door een professionele trainer/psycholoog van Ascender.

Wat is het verwachte effect van de interventie?
Herkennen van stress/spanningsklachten, voorkomen van uitval, realiseren duurzaam inzetbaar blijven

Wat is de tijdsinvestering voor deelnemers?
8 bijeenkomsten van 2,5 uur plus enkele uren voor tussentijdse (on-line) opdrachten en ruimte voor casuïstiek; nb: intensieve training voor deelnemers

Wat is de verwachte doorlooptijd?
Trainingen en coachingtrajecten zijn ontwikkelprogramma’s vormgegeven door Ascender volgens de 100 days challenge (dwz traject beslaat ca 3 maanden, waarin bepaald nieuw gedrag bewerkstelligd zou moeten zijn).

Zijn er meerkosten? (Meerkosten zijn niet subsidiabel en worden apart in rekening gebracht)
Reiskosten: 0,30 cnt/km

Wat zijn de kosten, uitgedrukt in vouchers?
1 voucher