Loading color scheme

Planningstool

Wat houdt de interventie in?
Voor verschillende diensten kan de werkgever ervoor kiezen om een planningstool in te zetten, waarop de medewerker zich kan inplannen. Bijv. bij de Health Check, vitaliteitsgesprek, aanvullend onderzoek, vitaliteitscoaching en workshops.

Hoe wordt de interventie vormgegeven?
Medewerkers plannen zich via de voor de werkgever en specifieke diensten opgestelde digitale planningstool in. De medewerker krijgt een bevestiging van de geplande afspraak met daarbij relevante informatie over locatie, tijd, kleding, etc.

Wat is het verwachte effect van de interventie?
De planningstool ontzorgt de afdeling P&O en interne projectleider.

Wat is de tijdsinvestering voor deelnemers?
Een paar minuten om de planningstool in te zetten.

Wat is de verwachte doorlooptijd?
Niet van toepassing

Zijn er meerkosten? (Meerkosten zijn niet subsidiabel en worden apart in rekening gebracht)
Niet van toepassing

Wat zijn de kosten, uitgedrukt in vouchers?
0,025 per uur. Het aantal benodigde uren wordt in samenspraak vooraf vastgesteld. Dit is afhankelijk van het aantal diensten en de complexiteit per dienst. *Meerkosten zijn niet subsidiabel en worden apart in rekening gebracht.