Loading color scheme

Visiebijeenkomst

Wat houdt de interventie in?
Om de thema’s Vitaliteit en Duurzame Inzetbaarheid te laten leven binnen de organisatie heeft elke organisatie een eigen visie op vitaliteit nodig. Tijdens de eenmalige prikkelsessie over vitaliteit en vitaal leiderschap geven we samen met de organisatie lading aan verschillende begrippen omtrent vitaliteit.

Hoe wordt de interventie vormgegeven?
Er wordt gestart met een intakegesprek met opdrachtgever. Vervolgens wordt tijdens de prikkelsessie over vitaliteit onderzocht wat vitaliteit betekent voor de organisatie. Door de stakeholders te betrekken bij het bepalen van een visie en strategie, sterken wij het vertrouwen en de overtuiging van het belang van dit belangrijke thema.

Wat is het verwachte effect van de interventie?
Na de visiebijeenkomst heeft het bedrijf een gemeenschappelijke visie op de verschillende organisatieniveaus inclusief een praktisch en gericht beleidsplan om de duurzame inzetbaarheid te verbeteren.

Wat is de tijdsinvestering voor deelnemers?
1 bijeenkomst van 3 uur.

Wat is de verwachte doorlooptijd?
De totale doorlooptijd is 1 maand. Waarbinnen voorbereiding, één bijeenkomst van 3 uur en het opstellen van het beleidsplan vallen.

Zijn er meerkosten? Nee (Meerkosten zijn niet subsidiabel en worden apart in rekening gebracht)

Wat zijn de kosten, uitgedrukt in vouchers?
3 visiebijeenkomsten voor 1 voucher.