Loading color scheme

Interventies & Duurzame inzetbaarheid

Naam interventie: Interventies & Duurzame inzetbaarheid

Binnen dit programma gaan we samen met de organisatie en haar medewerkers op zoek naar een pragmatisch en gedragen interventieplan. We starten met het samenstellen van een werkgroep welke bestaat uit een dwarsdoorsnede van het bedrijf. Met deze werkgroep doorlopen we vervolgens vier sprints van 1,5 uur.

 • Sprint 1: Visie
  Wat is Duurzame inzetbaarheid? Waarom willen we aan de slag met duurzame inzetbaarheid?
 • Sprint 2: Nu
  Hoe scoort de organisatie op 24 aspecten van duurzame inzetbaarheid?
 • Sprint 3: Ambities
  Hoe hoog is de ambitie van de organisatie op de 24 aspecten van duurzame inzetbaarheid?
 • Sprint 4: Interventies
  Vanuit de tweede en derde sprint hebben we samen bepaald welke aspecten prioriteit hebben. In de vierde sprint koppelen we samen concrete interventies aan deze aspecten zodat de medewerkers en de organisatie hiermee aan de slag kunnen.

Hoe wordt de interventie vormgegeven?
De interventie bestaat uit een combinatie van:

 • Gesprekken met HR / MT;
 • Workshops / brainstormsessies met de werkgroep;
 • Rapportage en visiedocument.

Wat is het verwachte effect van de interventie?
Resultaten:

 • Een helder beeld waarom de organisatie aan de slag wil met duurzame inzetbaarheid en een gezamenlijke visie op duurzame inzetbaarheid;
 • Een gedragen beeld van hoe de organisatie scoort op verschillende aspecten van duurzame inzetbaarheid en hoe hoog de ambities zijn op de verschillende aspecten;
 • Een zinvol programma met concrete interventies om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers daadwerkelijk te verbeteren;
 • Een plan op maat om verder te gaan met de activeringsfase.

Wat is de tijdsinvestering voor deelnemers?
Het programma vraagt om de volgende tijdsinvestering:

 • Gesprekken HR en MT: 1 à 2 gesprekken van één uur;
 • Workshops / brainstormsessies: 8 uur per deelnemer (inclusief voorbereiding).

Wat is de verwachte doorlooptijd?
1 tot 2 maanden

Zijn er meerkosten? (Meerkosten zijn niet subsidiabel en worden apart in rekening gebracht)
Geen meerkosten

Wat zijn de kosten, uitgedrukt in vouchers? 1 voucher