Loading color scheme

Zelfscan Duurzame Inzetbaarheid

Wat houdt de interventie in?
De scan bestaat uit een set van gevalideerde vragenlijstschalen. Deelnemers ontvangen een inlogcode voor het portaal, waar ze de vragenlijst kunnen invullen. Na het invullen van de vragenlijst ontvangt het individu een uitgebreide rapportage in zijn portaal. De resultaten worden gebruikt voor het tijdig signaleren van vraagstukken omtrent welzijn, werkvermogen, inzetbaarheid, gezondheid & leefstijlrisico’s.

Hoe wordt de interventie vormgegeven?
Deelnemers ontvangen een link naar het portaal waarin de vragenlijst ingevuld wordt. Vervolgens ontvangt de medewerker een uitgebreide rapportage en advies in zijn portaal.

Wat is het verwachte effect van de interventie?
Medewerkers hebben inzicht in de eigen Duurzame Inzetbaarheid en krijgen gericht advies om waar nodig actie te ondernemen. De resultaten kunnen op individueel niveau worden gebruikt voor het monitoren en/of het tijdig signaleren van individuele vraagstukken omtrent welzijn, werkvermogen, inzetbaarheid, gezondheid & leefstijlrisico’s van de medewerker. Op basis van dit tijdig signaleren van een eventueel risico, kan een vervolginterventie plaatsvinden. Medewerkers zien in een oogopslag aan de hand van een ’stoplichtmodel’ wat de mogelijke verbeterpunten zijn en ontvangen concrete adviezen hoe deze verbeterpunten gerealiseerd kunnen worden.

Wat is de tijdsinvestering voor deelnemers?
30 tot 40 minuten per medewerker.

Wat is de verwachte doorlooptijd?
De verwachte doorlooptijd is 3 maanden inclusief vaststellen vragenlijst, uitnodigingen versturen en het opstellen van de individuele rapportages.

Zijn er meerkosten? Nee (Meerkosten zijn niet subsidiabel en worden apart in rekening gebracht)

Wat zijn de kosten, uitgedrukt in vouchers?
Deelname van 200 medewerkers is 1 voucher.