Loading color scheme

Aanvullend onderzoek na inzet MoDI (plus)

Wat houdt de interventie in?
Medewerkers met een slechte score op werkvermogen in de MoDI (plus), hebben 90% kans op langdurige uitval en worden aanbevolen deel te nemen aan dit onderzoek. Het betreft een coaching gesprek aan de hand van het huis van werkvermogen, waarin met een vitaliteitscoach een plan aanpak wordt opgesteld voor herstel van werkvermogen.

Hoe wordt de interventie vormgegeven?
Medewerkers kunnen zich zelf inplannen via de digitale planningstool of actief benaderd worden. Het aanvullend onderzoek duurt 1,5 tot 2 uur en vindt plaats op een ‘neutrale’ locatie die door Bewegen Werkt geregeld wordt. Verder worden uren besteed aan planning, voorbereiding op het gesprek en het maken van een verslag met actiepunten.

Wat is het verwachte effect van de interventie?
Een plan van aanpak voor herstel van werkvermogen. Dit draagt bij aan het terugdringen van verzuim.

Wat is de tijdsinvestering voor deelnemers?
1,5 tot 2 uur

Wat is de verwachte doorlooptijd?
1 dag

Zijn er meerkosten? (Meerkosten zijn niet subsidiabel en worden apart in rekening gebracht)
Niet van toepassing

Wat zijn de kosten, uitgedrukt in vouchers?
0,1 (4 uur)