Loading color scheme

Zelfscan ‘Hoe vitaal ben ik?’

Wat houdt de interventie in?
De digitale versie betreft het ‘vitaliteitsgesprek’, dat de medewerker een kort rapport oplevert. Door antwoorden te geven op stellingen op de verschillende verdiepingen van het huis van werkvermogen, krijgt de medewerker een beeld over de eigen inzetbaarheid.

Hoe wordt de interventie vormgegeven?
Medewerkers kunnen de zelfscan invullen op: https://vitaliteitsgesprek.nl/

Wat is het verwachte effect van de interventie?
Bewustwording ten aanzien van hun eigen vitaliteit en inzetbaarheid.

Wat is de tijdsinvestering voor deelnemers?
5 minuten

Wat is de verwachte doorlooptijd?
Niet van toepassing

Zijn er meerkosten? (Meerkosten zijn niet subsidiabel en worden apart in rekening gebracht)
Niet van toepassing

Wat zijn de kosten, uitgedrukt in vouchers?
Gratis.