Loading color scheme

MoDI plus

Wat houdt de interventie in?
MoDI-plus betreft de MoDI vragenlijst (zie diensten organisatie), waarbij de medische vragen uit de werkvermogensvragen zijn weggelaten en waarbij de medewerker in het individuele rapport inzicht kan krijgen in de vergoedingen vanuit de individuele zorgverzekering.

Hoe wordt de interventie vormgegeven?
Medewerkers kunnen zich via de medewerkersportaal van Colijn&Partners aanmelden voor deelname. Na invullen ontvangt men een individueel rapport met uitslagen en adviezen.

Wat is het verwachte effect van de interventie?
MoDI leidt tot inzicht in de eigen duurzame inzetbaarheid en draagt bij aan het terugdringen van verzuim.

Wat is de tijdsinvestering voor deelnemers?
10 tot 15 minuten

Wat is de verwachte doorlooptijd?
Niet van toepassing

Zijn er meerkosten? (Meerkosten zijn niet subsidiabel en worden apart in rekening gebracht)
Wanneer maatwerk gewenst is.

Wat zijn de kosten, uitgedrukt in vouchers?
0,025 (1 uur) bij elke 10 medewerkers die de MoDI plus invullen. Bij bijv. 53 deelnemers geldt dus 0,15 vouchers. Indien gewenst kan Bewegen Werkt de MoDI plus uitzetten wanneer een vooraf afgestemd maximum aantal deelnemers bereikt is.