Loading color scheme

Werkenergieanalyse (Zelfscan Duurzame Inzetbaarheid)

Wat houdt de interventie in?
De Werkenergieanalyse is een instrument om de mate van bevlogenheid voor iemands werk in kaart te brengen (overzicht). Het instrument is ontwikkeld om op individueel niveau inzicht te geven in de energie- en stressbronnen op het werk en de medewerker te laten ontdekken op welke aspecten hij wel of geen invloed heeft (inzicht). Hierdoor kan de medewerker bepalen welke acties hij kan ondernemen om zijn bevlogenheid te vergroten.

Hoe wordt de interventie vormgegeven?
Voorafgaand aan het coachgesprek maken medewerkers via het internet de online werkenergieanalyse. De resultaten worden visueel weergegeven in een persoonlijke rapportage. De loopbaancoach van Puur Loopbaan bespreekt met de medewerker de werkenergieanalyse na. Tijdens dit coachgesprek gaat de medewerker verbanden zien en leert hij oplossingsgericht te denken, waardoor zijn eigen regie gestimuleerd wordt. Door het vastleggen van prioriteiten in een persoonlijk actieplan, kunnen medewerkers na afloop doelgericht aan de slag met hun persoonlijke ontwikkeling. Om het effect van het persoonlijk prioriteitenplan/de individuele coaching te kunnen meten vindt er achteraf een eindmeting plaats. Dit wordt wederom weergegeven in een persoonlijke rapportage.

Wat is het verwachte effect van de interventie?
De werkenergieanalyse ondersteunt medewerkers bij het zelfverzekerd en doelgericht sturen van hun carrière. Er vindt bewustwording plaats op mate van bevlogenheid, energie- en stressbronnen op zowel functie- als organisatieniveau. Het invullen van de analyse en het gesprek met de coach zorgen ervoor dat medewerkers ervaren op welke zaken ze zelf invloed hebben en op welke zaken niet. Door het vastleggen van prioriteiten in een persoonlijk actieplan, kunnen medewerkers na afloop doelgericht aan de slag. Door deze werkwijze leren medewerkers eigen regie te nemen voor hun persoonlijke ontwikkeling en plezier in hun werk.
Kort samengevat: met de Werkenergieanalyse:

  • Bepaal je de huidige duurzame inzetbaarheid Verbeter je de energiebalans, tevredenheid en motivatie
  • Stel je de opleidingsbehoeften vast
  • Formuleer je loopbaanstappen
  • Verhoog je de bevlogenheid

Wat is de tijdsinvestering voor deelnemers?
Het invullen van de vragenlijsten (o-meting en eindmeting) duurt elk ca. 45 minuten, het coachgesprek duurt 1,5 uur.

Wat is de verwachte doorlooptijd?
0-meting en bespreking resultaten werkenergieanalyse: ca. 2 weken
Eindmeting; timing wordt in overleg bepaald.

Zijn er meerkosten? (Meerkosten zijn niet subsidiabel en worden apart in rekening gebracht)
Nee

Wat zijn de kosten, uitgedrukt in vouchers?
1 voucher heeft een waarde van 7 Werkenergieanalyses 
Bij 2 vouchers: 8 werkenergieanalyses per voucher
Vanaf voucher 3; 9 werkenergieanalyses per voucher