Loading color scheme

Vitaliteitsgesprek

Wat houdt de interventie in?
Het vitaliteitsgesprek is een verkorte versie van het aanvullend onderzoek en is bedoeld voor medewerkers die deel hebben genomen aan de zelfscan ’Hoe vitaal ben ik?’ en die behoefte hebben een gesprek te voeren met een vitaliteitscoach.

Hoe wordt de interventie vormgegeven?
Medewerkers kunnen zich zelf inplannen via de digitale planningstool. Het gesprek vindt telefonisch plaats en duurt maximaal 1 uur.

Wat is het verwachte effect van de interventie?
Een actiegericht plan van aanpak voor het behoud of herstel van duurzame inzetbaarheid.

Wat is de tijdsinvestering voor deelnemers?
1 uur

Wat is de verwachte doorlooptijd?
1 dag

Zijn er meerkosten? (Meerkosten zijn niet subsidiabel en worden apart in rekening gebracht)
Niet van toepassing

Wat zijn de kosten, uitgedrukt in vouchers?
0,05 (2 uur)