Loading color scheme

Visie

Wij geloven (WHY), dat een optimale verbinding van mens & organisatie, leidt tot een duurzame verbetering van de organisatie als geheel en de individuele inzetbaarheid. Om dit te bereiken geloven wij dat er een “fit” of balans moet zijn tussen de individuele medewerker enerzijds en de context waarin het werk plaatsvindt anderzijds.
Dit doen wij (HOW), door op sector, regio en organisatieniveau, projecten op te zetten en uit te voeren op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Hierbij maken we gebruik van een integrale aanpak, waarbij we de organisatiedoelstellingen en uitdagingen verbinden met inzetbaarheidsdoelstellingen op team en medewerker niveau.
Onze expertise ligt in (WHAT), het uitvoeren van projecten en programma’s die de “fit” tussen Mens en Organisatie duurzaam verbeteren. Middels o.a. organisatieonderzoek, het ontwikkelen van een DI beleid & programma’s, leiderschapsprogramma’s en teamontwikkeling.

Werkwijze

Dit brengen wij in de praktijk met een structurele aanpak die bestaat uit 5 fasen, deze werkwijze is gebaseerd op de 7 stappen methodiek (Wynne & Clarkin) door ons vertaald in 5 fasen, namelijk:

  1. Start: een duidelijke routekaart waarbinnen draagvlak wordt gecreëerd en structuur wordt geboden;
  2. Analyse: praktisch organisatieonderzoek middels, gesprekken, interviews, vragenlijsten, etc. (creëren van inzicht);
  3. Ontwikkeling: het organisatie breed ontwikkelen van programma’s en of DI beleid (visie en aanpak);
  4. Activering: interventies om de inzetbaarheid te veranderen zoals leiderschapsprogramma’s en interventies op teamontwikkeling;
  5. Evaluatie: Evalueren, borgen en het vervolg bepalen.