Loading color scheme

Intervisie van Leidinggevenden

Wat houdt de interventie in?
Intervisie van leidinggevenden zorgt na de training of coaching voor verder versterken van leiderschapskwaliteiten op inzetbaarheid van medewerkers en teams.

Hoe wordt de interventie vormgegeven?
De vorm en inhoud wordt in overleg samengesteld. Voor elke intervisiesessie van een dagdeel worden 5 uren gerekend. Per sessie kunnen maximaal 15 leidinggevenden deelnemen.

Wat is het verwachte effect van de interventie?
Intervisie kan ingezet worden voor het herhalen van het geleerde in de training, versterken van vaardigheden en het delen van kennis en ervaringen.

Wat is de tijdsinvestering voor deelnemers?

  • 1 dagdeel per sessie.
  • Het aantal sessies is afhankelijk van de wens van de opdrachtgever.

Wat is de verwachte doorlooptijd?
Afhankelijk van het aantal sessies

Zijn er meerkosten? (Meerkosten zijn niet subsidiabel en worden apart in rekening gebracht)
Niet van toepassing.

Wat zijn de kosten, uitgedrukt in vouchers?
0,125 voucher (5 uur) per sessie van een dagdeel. Dit is incl. 1 uur voorbereiding.