Loading color scheme

Behoeftepeiling duurzame inzetbaarheid

Wat houdt de interventie in?
De digitale peiling geeft inzicht in de thema’s waarin medewerkers interesse hebben én de wijze waarop zij deze interesse zouden willen omzetten in actie.

Hoe wordt de interventie vormgegeven?
De gewenste inhoud wordt vooraf besproken. Indien aanpassingen op de standaard behoeftepeiling nodig zijn, dan gelden er meerkosten. De behoeftepeiling bevat vragen over: werk-privé balans, werk omstandigheden, gezondheid en vitaliteit, ontwikkeling en loopbaan en werkgeluk. Resultaten worden teruggekoppeld in een rapportage voor de organisatie.

Wat is het verwachte effect van de interventie?
Inzicht in behoeften van medewerkers in de ondersteuning van hun duurzame inzetbaarheid. Dit kan gebruikt worden om een jaarkalender op te stellen voor duurzame inzetbaarheid.

Wat is de tijdsinvestering voor deelnemers?

  • 2 dagdelen voor HR om de behoeftepeiling voor te bereiden en resultaten te bespreken.
  • 10 minuten per medewerker die deelneemt.

Wat is de verwachte doorlooptijd?
3 weken

Zijn er meerkosten? (Meerkosten zijn niet subsidiabel en worden apart in rekening gebracht)
 Bij aanpassingen in vragen of maatwerk voor de groepsrapportage € 100,00 per uur.

Wat zijn de kosten, uitgedrukt in vouchers?
0,375 voucher (15 uur)