Loading color scheme

Health Check (1 testdag)

Wat houdt de interventie in?
De basis Health Check bevat bepalingen van BMI, taillemeting, bloeddruk, vingerprik (cholesterol en glucose). Dit leidt tot een individueel rapport dat wordt besproken met een vitaliteitscoach.

Hoe wordt de interventie vormgegeven?
Uren worden besteed aan: bespreken projectopzet, aanreiken communicatiematerialen, inplannen testteam, inrichten testlocatie en uitvoeren van de Health Checks.

Wat is het verwachte effect van de interventie?
De Health Check geeft de medewerker en de organisatie inzicht in gezondheid en fitheid.

Wat is de tijdsinvestering voor deelnemers?

  • 1 tot 3 dagdelen voor HR om het project voor te bereiden en uitkomsten te bespreken.
  • 20 tot 30 minuten per medewerker die deelneemt.

Wat is de verwachte doorlooptijd?
3 tot 6 weken

Zijn er meerkosten? (Meerkosten zijn niet subsidiabel en worden apart in rekening gebracht)

  • Aanvullende testen op aanvraag.
  • Planningstool à € 250,00 per (½) dag.
  • Groepsrapportage 8 uur x € 100,00 (max. 2 subgroepen).

Wat zijn de kosten, uitgedrukt in vouchers?
0,65 voucher (26 uur) voor 1 testdag. 0,425 (17 uur) voor een ½ testdag.