Loading color scheme

Monitor Duurzame Inzetbaarheid (MoDI)

Wat houdt de interventie in?
MoDI is een gevalideerde digitale vragenlijstmethodiek die inzicht geeft in werkvermogen, werkomstandigheden en leefstijl. Hier kunnen aanvullende vragen aan toegevoegd worden. Terugkoppeling vindt plaats op individueel- en organisatieniveau

Hoe wordt de interventie vormgegeven?
Uren worden besteed aan: voorgesprek, inrichten digitale vragenlijst omgeving, bemensen helpdesk voor vragen, aanreiken communicatie materialen, inrichten individuele rapportage, opmaak en bespreken groepsrapportage met max. 4 subgroepen.

Wat is het verwachte effect van de interventie?
Vanuit onderzoek is aangetoond dat de MoDI bijdraagt aan het vergroten van de duurzame inzetbaarheid en het terugdringen van verzuim.

Wat is de tijdsinvestering voor deelnemers?
·         1 tot 3 dagdelen voor HR om MoDI project voor te bereiden en uitkomsten te bespreken. ·         10 tot 15 minuten per medewerker die deelneemt.

Wat is de verwachte doorlooptijd?
1 tot 6 maanden

Zijn er meerkosten? (Meerkosten zijn niet subsidiabel en worden apart in rekening gebracht)

  • Bij de inzet van aanvullende vragenlijsten (€ 4,50 tot € 6,00 per module per persoon)
  • Opmaak van maatwerk vragen of meerwerk groepsrapportage (€ 100,00 per uur)
  • Bij uitnodigen van meer dan 100 medewerkers (€ 15,00 per medewerker)

Wat zijn de kosten, uitgedrukt in vouchers?
0,625 voucher (25 uur) voor de 1e 100 medewerkers die worden uitgenodigd om deel te nemen aan de standaard MoDI.