Loading color scheme

De kracht van een duurzaam team

Wat houdt de interventie in?
Heb je het idee dat de samenwerking in je team beter kan? Praten teamleden óver elkaar en niet met elkaar? Worden ideeën en plannen enthousiast ontvangen, maar blijven de gewenste resultaten uit? Binnen de Kracht van een duurzaam team gaan we op zoek naar antwoorden op de volgende vragen:

 • Wie ben ik binnen het team?
 • Wat zouden we als team graag willen bereiken?
 • Wat verwacht ik van mijn collega teamleden?
 • Waarop ben ik aanspreekbaar?
 • Welke teamuitdagingen | teamkansen liggen er op het gebied van duurzame inzetbaarheid?

We gaan dieper in op:

 • Hoe kom ik tot een gezamenlijke afspraak;
 • De belofte spiraal;
 • Het nut van aanspreken;
 • De Teamwork Piramide van Lencioni.

Hoe wordt de interventie vormgegeven?
De kracht van een duurzaam team bestaat uit een combinatie van workshops en teamcoaching.

 • Workshop 1: Bouwen aan een team;
 • Workshop 2: De kracht van een duurzaam team;
 • Teamcoaching: Teamleden leren op een gestructureerde manier onderwerpen met elkaar te bespreken en de onderlinge samenwerking te vergroten.

Wat is het verwachte effect van de interventie?
Resultaat

 • Acceptatie van de verschillen tussen teamleden;
 • Meer focus door het maken van goede en concrete afspraken;
 • Meer eigenaarschap bij de teamleden;
 • Creëren van een aanspreek cultuur;
 • Meer plezier en een betere onderlinge sfeer.

Wat is de tijdsinvestering voor deelnemers?
Het programma vraagt om de volgende tijdsinvestering:

 • Gesprekken HR: 1 à 2 gesprekken van één uur;
 • Workshops: 6 uur per deelnemer; Ø  Teamcoaching: 3 uur per deelnemer.

Wat is de verwachte doorlooptijd?
3 tot 5 maanden

Zijn er meerkosten? (Meerkosten zijn niet subsidiabel en worden apart in rekening gebracht)
Geen meerkosten

Wat zijn de kosten, uitgedrukt in vouchers? 1 voucher