Loading color scheme

Capability Management

Wat houdt de interventie in?
Het implementeren van de Capability benadering (Werk als Waarde) in de organisatie. Deze interventie is bestemd voor leidinggevenden. Betrokkenheid vanuit topmanagement is een randvoorwaarde.

Hoe wordt de interventie vormgegeven?
Visiebijeenkomsten duurzame Inzetbaarheid met topmanagement aan de hand van analyse en onderzoek met de lijst werk-capabilities. De overige uren kunnen besteed worden aan training, intervisie en coaching voor leidinggevenden. Nadrukkelijke aandacht daarbij voor de eigen duurzame inzetbaarheid en het kunnen voeren van een dialoog op basis van werk-capabilities (waarde-dialoog).

Wat is het verwachte effect van de interventie?
Een eenduidig en effectief beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid, waarbij het kunnen voeren van de waarde-dialoog, een belangrijk middel is om duurzame inzetbaarheid te realiseren in de gehele organisatie.

Wat is de tijdsinvestering voor deelnemers?
12-20 uur per leidinggevende/manager.

Wat is de verwachte doorlooptijd?
Trainingen en coaching-trajecten zijn ontwikkelprogramma’s vormgegeven door Ascender volgens de 100 days challenge (dwz traject beslaat ca 3 maanden, waarin bepaald nieuw gedrag bewerkstelligd zou moeten zijn).

Zijn er meerkosten? (Meerkosten zijn niet subsidiabel en worden apart in rekening gebracht)
Reiskosten (0,30 cnt per km)

Wat zijn de kosten, uitgedrukt in vouchers?
3 vouchers