Loading color scheme

Continuous Dialogue: medewerkers duurzaam inzetbaar met de Capability benadering

Wat houdt de interventie in?
Training voor leidinggevenden in groepsverband. Voeren van duurzame inzetbaarheidsdialoog in groepssessies, aangevlogen vanuit de Capability benadering. De gesprekken worden op waardeniveau gevoerd. Vragen als: hoe voeg ik waarde toe voor mijzelf en de organisatie? Wat vind ik belangrijk? Kan ik dit binnen het bedrijf realiseren en zo ja voor welke fase van mijn loopbaan? Wat heb ik daar van het bedrijf voor nodig om dit te realiseren? Welke belemmeringen ervaar ik bij mijzelf of juist wat stimuleert mij? 

Hoe wordt de interventie vormgegeven?
In company. 6-9 deelnemers, geleid door 1 professionele trainer van Ascender, trainingsacteur

Wat is het verwachte effect van de interventie?
Na afloop heeft participant beter begrip hoe de eigen duurzame inzetbaarheid te bewerkstelligen.

Wat is de tijdsinvestering voor deelnemers?
3 dagdelen plus enkele uren voor tussentijdse (on-line) opdrachten en ruimte voor casuïstiek

Wat is de verwachte doorlooptijd?
Trainingen en coachingtrajecten zijn ontwikkelprogramma’s vormgegeven door Ascender volgens de 100 days challenge (dwz traject beslaat ca 3 maanden, waarin bepaald nieuw gedrag bewerkstelligd zou moeten zijn).

Zijn er meerkosten? (Meerkosten zijn niet subsidiabel en worden apart in rekening gebracht)
Reiskosten: 0,30 cnt/km

Wat zijn de kosten, uitgedrukt in vouchers?
1 voucher