Loading color scheme

Visiesessie Duurzame Inzetbaarheid

Wat houdt de interventie in?
Aan de hand van een aantal interactieve werkvormen wordt in de visiesessie een gemeenschappelijke visie op duurzame inzetbaarheid opgesteld. De visie wordt uitgewerkt in een gedragen, praktisch en actiegericht beleidsplan.

Hoe wordt de interventie vormgegeven?
De sessie wordt voorbesproken met de verantwoordelijke van de organisatie en begeleid door twee adviseurs.

Wat is het verwachte effect van de interventie?
De visiesessie leidt tot een actiegericht beleidsplan. Door een brede vertegenwoordiging (P&O, management, OR/medewerkers, Arbo) te betrekken bij de visiesessie, leidt de visie tevens tot een breed draagvlak voor duurzame inzetbaarheid.

Wat is de tijdsinvestering voor deelnemers?

  • 4 uur voor HR om de sessie en planning voor te bespreken. ·        
  • 4 uur voor iedere medewerker die deelneemt. ·        
  • 2 uur voor HR om het visiedocument te bespreken.

Wat is de verwachte doorlooptijd?
2 tot 4 weken van 1e gesprek tot beleidsplan.

Zijn er meerkosten? (Meerkosten zijn niet subsidiabel en worden apart in rekening gebracht)
Nee.

Wat zijn de kosten, uitgedrukt in vouchers?
0,625 (25 uur)