Loading color scheme

SLOW Beleidssessies

Wat houdt de interventie in?
Op organisatieniveau is het van belang dat bestuurders en andere stakeholders binnen de organisatie hun visie (waarom), hun ambitie (wat) en hun strategie (hoe) uitwerken om te komen tot een passende aanpak van duurzame inzetbaarheid. Het gebruik van beelden, metaforen en taal bij het uitwerken van richting en kader is hierbij krachtig en ondersteunend.

Hoe wordt de interventie vormgegeven?
Deze interventie bestaat uit een tweetal beleidssessies voor bestuurders en andere stakeholders die gericht zijn op de interactie en dialoog tussen deelnemers, het doen van gerichte acties en passende opdrachten.

Wat is het verwachte effect van de interventie?
Het effect van de eerste beleidssessie is een inspirerend, creatief, gedragen en richtinggevend kader voor het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid binnen de organisatie. Sessie twee wordt ingevuld vanuit de evaluatie, feedback en reflectie op de ontwikkeling naar duurzaam inzetbaarheid.

Wat is de tijdsinvestering voor deelnemers?
De eerste sessie duurt één hele dag, de tweede sessie duurt één halve dag, een intake, een voorbereidend gesprek, voorbereiding en uitwerking voor een leiderschapstraining.

Wat is de verwachte doorlooptijd? 3 maanden

Zijn er meerkosten?* Nee, tenzij vooraf in overleg vastgesteld.

Wat zijn de kosten, uitgedrukt in vouchers?
De investering is een ½ voucher. De andere helft kan bij de andere organisatie-interventie worden ingezet of voor een verdieping op deze interventie.