Loading color scheme

Managementrapportage

Wat houdt de interventie in?
Om concrete activiteiten voor Duurzame Inzetbaarheid te inventariseren wordt de zelfscan DI ingezet. Doelstelling is om niet alleen de gezondheidsrisico’s vanuit de arbeidssituatie te bepalen maar ook de preventie van beroepsziekten en het bewaken en bevorderen van de gezondheid in relatie tot werk en ook het functioneren van de medewerker. Het Werkstressoren en Energiebronnen model (WEB) is het uitgangspunt.

Hoe wordt de interventie vormgegeven?
Bij het rapporteren wordt het WEB-model als uitgangspunt gebruikt. Daarnaast neemt o.a. de WAI een prominente plaats in de rapportage. Het rapport is statistisch zeer uitgebreid en wetenschappelijk goed onderbouwd. Bedrijven ontvangen daarnaast een managementsamenvatting met concrete adviezen om de knelpunten van het Duurzame Inzetbaarheidsbeleid aan te pakken.

Wat is het verwachte effect van de interventie?
De uitkomsten van deze rapportage kunnen worden ingezet om:

  • werk- en gezondheidsbeleving van de medewerkers inzichtelijk te maken;
  • vervolginterventies op te stellen;
  • bijstelling van het gezondheidsbeleid en/of Arbobeleid te realiseren;
  • een Plan van aanpak op duurzame inzetbaarheid op te stellen.

Wat is de tijdsinvestering voor deelnemers?
De presentatie van de rapportage duurt 1 uur.

Wat is de verwachte doorlooptijd?
De verwachte doorlooptijd is 2 maanden inclusief het invullen van de vragenlijst door de deelnemers.

Zijn er meerkosten? Nee (Meerkosten zijn niet subsidiabel en worden apart in rekening gebracht)

Wat zijn de kosten, uitgedrukt in vouchers?
Managementrapportage inclusief presentatie is ½ voucher. Extra rapportagesplitsingen per organisatieonderdeel (maximaal 5) is ½ voucher.