Loading color scheme

Focussessie

Wat houdt de interventie in?
Samen onderzoeken we wat belangrijke hulpbronnen of stressoren zijn die de bevlogenheid van het team beïnvloeden. Vervolgens worden de resultaten uitgewerkt in een actieplan dat wordt opgesteld om de bevlogenheid binnen een organisatie te verbeteren. Bevlogen medewerkers zorgen voor maar liefst 18% meer productiviteit, 27% minder verzuim, 62% minder veiligheidsincidenten (Schaufeli, 2017).

Hoe wordt de interventie vormgegeven?
Drie bijeenkomsten van 3 uur waarin interactief onder begeleiding van onze duurzame inzetbaarheids-expert een bevlogenheidsstappenplan opgesteld wordt. We hanteren hiervoor twee lijnen: de eerste lijn is de globale lijn om meer te weten te komen over de organisatie. De tweede lijn is de inhoudslijn; hierbij bespreken we de resultaten.

Wat is het verwachte effect van de interventie?
De focussessies zijn een verdieping binnen het Adaptics bevlogenheidsstappenplan en zorgen voor meer inzicht in hoe de bevlogenheid binnen de organisatie verbeterd kan worden. De interventie resulteert in een kort en bondig advies, oftewel het ‘Bevlogenheidsplan’ van een A4.

Wat is de tijdsinvestering voor deelnemers?
Gemiddeld 3 bijeenkomsten van 3 uur per sessie.

Wat is de verwachte doorlooptijd?
De totale doorlooptijd is 3 maanden, inclusief voorbereiding.

Zijn er meerkosten? Nee (Meerkosten zijn niet subsidiabel en worden apart in rekening gebracht)

Wat zijn de kosten, uitgedrukt in vouchers?
Voor 1½ voucher krijgen twee teams van 8 tot 10 deelnemers 3 focussessies.