Loading color scheme

Training veranderingen realiseren

Wat houdt de interventie in?
Je hebt besloten dat je iets níet meer wil of geen last meer van wil hebben. Dat je beter wil leren omgaan met bepaalde medewerkers of collega’s, dat je een andere koers wil varen met je team of dat je af wil van die enorme werkdruk die je steeds ervaart. Maar hoe kom je dan van A naar B?  En als je weet wat je niet wilt, hoe weet je wat je dan wèl wilt? Buro Veranders helpt leidinggevenden hun persoonlijk veranderingsproces vorm te geven. Vaak is onvrede (ergernissen, irritaties) of een verlangen (minder werkdruk, meer energie) de aanleiding om te willen veranderen. Door dit verlangen om te zetten in een persoonlijk doel, zet je de eerste stap richting een positieve verandering. Een doel zorgt ervoor dat je gedrag afhankelijk wordt van je besluiten en niet van je omstandigheden. Het helpt je regie te houden over je eigen situatie en de situatie niet over jou! In deze training leer je hoe je je ergernissen of verlangens kunt ombuigen in realiseerbare doelen en regie te houden op je eigen situatie.

Hoe wordt de interventie vormgegeven?
Voor wie De training is bedoeld voor leidinggevenden die meer grip willen houden op hun persoonlijke situatie en positieve veranderingen willen realiseren voor henzelf of met hun team.
In drie bijeenkomsten (van 1 dagdeel) leer je: 

 • Hoe je van bedreigingen kansen kunt maken
 • Hoe je in 3 stappen positieve veranderingen kunt realiseren
 • Wat de invloed is van jouw gedachten op het omgaan met of realiseren van veranderingen
 • Hoe je als leidinggevende weerstand herkent en beter invloed kunt uitoefenen op het gedrag van anderen

Locatie en faciliteiten: Opdrachtgever zorgt voor een geschikte locatie met koffie/thee/water.

De trainer dient te kunnen beschikken over:

 • projectiescherm of witte muur
 • flip-over bord

Wat is het verwachte effect van de interventie?

Resultaat:

 • Je weet hoe je een verlangen, onvrede of ergernis kunt omzetten in een veranderdoel
 • Je weet wat belangrijk voor je is en kunt hierdoor betere keuzes maken
 • Je hebt meer inzicht in (persoonlijke) veranderingsprocessen
 • Je weet hoe je persoonlijke veranderingen kunt realiseren
 • en hoe je meer regie houdt over je eigen situatie

Wat is de tijdsinvestering voor deelnemers?
De totale tijdsinvestering per deelnemer bedraagt ca 13,5 uur dit is inclusief huiswerk en voorbereidende opdracht.

Wat is de verwachte doorlooptijd?
De bijeenkomsten zullen plaatsvinden met een tussenpose van 2 à 3 weken. De totale doorlooptijd varieert daarmee van 6 tot 9 weken.

Zijn er meerkosten? (Meerkosten zijn niet subsidiabel en worden apart in rekening gebracht)
Kosten die niet binnen de voucher vallen zijn de reiskosten van de locatie van de adviseur van Buro Veranders naar de (workshop)locatie van de opdrachtgever à € 0,30/km (excl. BTW) Mochten de bijeenkomsten op een externe locatie gepland worden, dan zijn ook deze kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Wat zijn de kosten, uitgedrukt in vouchers?

De kosten van één training voor één groep leidinggevenden van 10-15 personen bedraagt 3/4 voucher.

Dit is inclusief:

 • Intakegesprek met opdrachtgever;
 • Voorbereiding en uitvoering training van 3 dagdelen;
 • Materiaal en hulpmiddelen;
 • Reistijd (Exclusief reiskosten à € 0,30 per km van en naar uw locatie);
 • Evaluatiegesprek en ESF-verantwoording

Indien u de training aan twee groepen wil aanbieden, bedragen de kosten 1 voucher.