Loading color scheme

Vitaal Leiderschap

Wat houdt de interventie in?
Om duurzame organisaties te creëren moeten we de manier waarop we naar werk kijken fundamenteel veranderen. Daarvoor vraagt onze maatschappij om Vitale Leiders: leiders die zorgen voor een gezonde werkcultuur met als gevolg een toename in betrokkenheid, prestaties en duurzame inzetbaarheid. Om dit te bereiken ontvangen leidinggevenden in ons programma Vitaal Leiderschap intensieve persoonlijke coaching en training. Hiermee leren zij om hun eigen vitaliteit beter te managen en hun medewerkers optimaal te stimuleren om dit ook te gaan doen.

Hoe wordt de interventie vormgegeven?
Het trainingsprogramma bestaat uit twee trainingsdagen. De eerste dag is gericht op de eigen vitaliteit van de leidinggevenden. Tijdens de tweede dag leren leidinggevenden hoe ze effectief een dialoog kunnen voeren, meer verbinding kunnen creëren en vertrouwen kunnen opbouwen. Tijdens de training wordt gewerkt met trainingsacteurs en individuele coaching.

Wat is het verwachte effect van de interventie?
Vitale leiders creëren een gezonde werkcultuur die leidt tot verbeterde resultaten. De leidinggevende is zich na de training bewust van zijn/haar persoonlijke vitaliteit en leert praktische handvatten om zijn/haar vitaliteit te vergroten. Hierdoor wordt de leidinggevende een voorbeeld voor de medewerkers. De leidinggevende leert meer vertrouwen en verbinding te creëren met de medewerkers en hoe dit de basis vormt van een gewenste gedragsverandering bij hen. Ook leert hij/zij een positieve invloed te hebben op het vergroten van de energie, motivatie en veerkracht van de medewerkers in het team waardoor de inzetbaarheid verbetert.

Wat is de tijdsinvestering voor deelnemers?
De training beslaat twee dagen.

Wat is de verwachte doorlooptijd?
Het totale programma van training en coaching beslaat gemiddeld 2 maanden.

Zijn er meerkosten? Nee (Meerkosten zijn niet subsidiabel en worden apart in rekening gebracht)

Wat zijn de kosten, uitgedrukt in vouchers?
3 vouchers voor een vitaal leiderschapsprogramma met maximaal 12 leidinggevenden.