Loading color scheme

Krachtig zelfleiderschap Zelf sturen op meer vitaliteit

Wat houdt de interventie in?

Deelnemers leren hoe zij zelf regie kunnen pakken in hun werk en leven. De ontwikkeling van zelfleiderschap helpt deelnemers om eigen doelen te stellen en hiernaar te handelen. Na afloop voelen zij zich sterker en energieker en ervaren zij meer plezier en balans in hun werk- en privé-leven.

Hoe wordt de interventie vormgegeven?
De training bestaat uit 3 inspirerende groepsworkshops verspreid over een periode van 2 maanden en een online training met wekelijkse leermodules om thuis te doen. Ook gaan deelnemers bij enkele huiswerkopdrachten samenwerken met een coachmaatje uit de trainingsgroep.
Vanwege de vrijwillige inschrijving voor deze training is een goede communicatiestrategie voor de PR ervan van groot belang. Intrinzis biedt daarom bij de opstart communicatiecoaching van een professionele communicatie-adviseur aan zodat de interne projectleider met gemak de trainingsgroepen vol krijgt met gemotiveerde deelnemers.

Wat is het verwachte effect van de interventie?
Deelnemers leren hoe zij zelf de regie kunnen pakken in hun werkplezier, hun loopbaan, hun werk en privé leven. Uit onderzoek is gebleken dat dit een positief effect heeft op:
-          Vitaliteit en werkplezier
-          Werkvermogen
-          Algemeen functioneren in het werk
-          Kansen op de arbeidsmarkt
Zodoende zijn deelnemers door het trainen van zelfleiderschap beter in staat om zelf hun duurzame inzetbaarheid te versterken.

Wat is de tijdsinvestering voor deelnemers?        

  • 3 x workshops (a 3 uur)         
  • 8 x huiswerkopdrachten (ong. 8 x 1 uur)

Wat is de verwachte doorlooptijd?
2 maanden (excl. de communicatie t.b.v. de training en intakeformulieren voorafgaand aan training)

Zijn er meerkosten? (Meerkosten zijn niet subsidiabel en worden apart in rekening gebracht)
Nee

Wat zijn de kosten, uitgedrukt in vouchers?
Pakketprijs van 4 trainingsgroepen voor de waarde van 3 vouchers