Loading color scheme

Coachinggesprek
Vitaliteitscoaching

Aanpak/inhoud: Vitaliteitscoaching is geschikt voor medewerkers die vitaler willen worden en hier hulp bij zoeken. Dit kan bij problemen als gevolg van bijvoorbeeld leefstijl, gezondheid, loopbaan, werk-privé balans, werkstress of werkplezier. De vitaliteitscoach coacht de medewerker zodat hij zijn vitaliteit verbetert en in de toekomst behoudt. Bij verzuim wordt gecoacht op een snelle en duurzame terugkeer naar werk. Uren worden besteed aan: Intake (1,5 uur), opstellen coachplan (1 uur), 8 coach sessies (8 uur), verslaglegging (1,5 uur) en plannen van de afspraken (1 uur).

Tijdsinvestering deelnemers: De begeleiding bestaat uit: Intake, waarin doelen worden bepaald; intakeverslag met een plan van aanpak; 8 coach gesprekken van 1 uur; eindverslag met resultaten.

Verwachte doorlooptijd: De coaching vindt gedurende een periode van 3 tot 12 maanden plaats en wordt in overleg met medewerker ingepland. De intake vindt altijd face to face plaats. De vervolggesprekken kunnen ook telefonisch of via skype plaatsvinden.

Aantal deelnemers: Afhankelijk van de behoefte. Bijv. na inzet van de MoDI, vitaliteitsgesprekken, aanvullend onderzoek, Health Check, teamsessie of workshops.

Extra kosten*: Geen.

Uw kosten: € 1300,-

Aantal uren: 13