Loading color scheme

Intervisie van Leidinggevenden

De werkpraktijk staat bij DI altijd centraal. Middels intervisiesessie kunnen leidinggevenden reflecteren op hun
leiderschapsvaardigheden en kritische situaties aangaande DI en medewerkers | teams nader verkennen en
verdiepen. Hierdoor helpen de leidinggevenden elkaar in het versterken van hun leiderschapskwaliteiten op
het gebied van de inzetbaarheid van de medewerkers.