Loading color scheme

Teamontwikkelingssessies

Veel organisaties in de zorg hebben ervoor gekozen om de direct leidinggevende op grotere afstand te zetten. Dit betekent dat de verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid is gedelegeerd naar de teams. Het bespreekbaar maken van duurzame inzetbaarheid binnen het team zal de onderlinge samenwerking vergroten en het eigenaarschap doen toenemen. Het ontwikkelen van het team zodat het zelfstandig invulling kan geven aan duurzame inzetbaarheid en kan komen tot een actieplan is het doel. Naast kennis over duurzame inzetbaarheid zullen actieve werkvormen worden ingezet die bijdragen aan de teambuilding en -cultuur. Onderling afspraken maken hoe met elkaar wordt samengewerkt en op een positieve manier van elkaar leren komen aan de orde.