Loading color scheme

Coaching van Leidinggevenden

Aanvullend opĀ training enĀ intervisie kunnen leidinggevenden die behoefte hebben aan coaching on the job in het vervullen
van de duurzame leiderschapsrol individuele coaching ontvangen.
Opmerking: deze training | intervisie en coaching kan ook ingezet worden voor teamcoaches, die binnen
sommige organisaties de rol van leidinggevenden hebben overgenomen.