Loading color scheme

Zelfscan DI
MoDI plus

Aanpak/inhoud: MoDI-plus betreft de MoDI (zie diensten organisatie), waarbij de medische vragen uit de werkvermogensvragen zijn weggelaten en waarbij de medewerker in het individuele rapport inzicht kan krijgen in de vergoedingen vanuit de individuele zorgverzekering. Per 10 medewerkers die de MoDI plus hebben ingevuld. Dit is incl. individuele rapportage. Uren worden besteed aan: Het inrichten van het digitale vragenlijst instrument en – rapportage per werkgever die wil deelnemen.

Tijdsinvestering deelnemers: 10 tot 15 minuten per medewerker.

Verwachte doorlooptijd: Afhankelijk van hoe lang de MoDI plus wordt opengesteld voor geïnteresseerde medewerkers.

Aantal deelnemers: Onbeperkt

Extra kosten*: Maatwerk.

Uw kosten: € 100,-

Aantal uren: 1