Loading color scheme

Visiebijeenkomst
Ontwikkelfase Duurzame Inzetbaarheid

Aanpak/inhoud: We voeren samen met de organisatie verschillende brainstormsessies uit, waarin we gezamenlijk het thema duurzame inzetbaarheid verkennen en toewerken naar een praktisch en gedragen visie- en beleidsplan. Deze sessies worden uitgevoerd met een groep medewerkers die een afspiegeling vormen van de medewerkers waarop het beleid uiteindelijk van toepassing is.

Tijdsinvestering deelnemers: 7 uur per deelnemer

Verwachte doorlooptijd: 2 maanden

Aantal deelnemers: 5 tot 10 deelnemers

Extra kosten*: Geen

Uw kosten: € 2500,-

Aantal uren: 25